Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları…

Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları… Merhaba sevgili takipçiler, Algoritma tabanlı makalelere bir vakit mesafe vermiştik ama bu hiç algoritma makalesi yazmayacağımız anlamına da gelmedi. O nedenden dolayı bu makalede gene temel bir konu ve pekiştirme şekilde Algoritma Tasarımından ve Akış Şemalarından bahsetmek istiyorum. Sizlerinde bildiği benzeri Algoritma, ekseriyetle programlamada kullanılır ve bütün programlama dillerinin temeline dayanır. Aynı sürede algoritma tek bir sorunu çözecek davranışın, temel işleri oluşturan komutların yada deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına dikkat edilmelidir.   Algoritma Tasarımı   Algoritma denildiğinde, genel olarak, tek bir sorunu çözecek işin, temel komutlar, deyimler ile adım adım ortaya koyulması akla gelir. sorun bilgilerin sıralanması, burada sıralama işlemi bir algoritmadır ve ya aynı biçimde Öbek arasında bir elemanı arama işlemi de bir algoritmadır. Bir vea birden bire aşırı algoritma biraraya getirilerek günlük, meslek yaşamındaki gereksinimi karşılayan çözüm ise programdır. Algoritma bir işin nasıl yapılacağının adım adım tarifidir. Algoritmanın çalışması birinci adımdan başlar ve herhangi bir biçimde başka bir adıma yönlendirilmediği sürece işlem adımları bir alttakinden devam eder. Dallanma (goto) ifadesi kullanılarak algoritmanın akış yönü değiştirilebilir yada geriDön komutu kullanılarak algoritma bitirilebilir.   Algoritma Akış Şemaları ve Akış Şeması Simgeleri   Akış şeması, algoritmanın görsel/şekilsel şekilde ortaya koyulmasıdır. Problemin çözümü için yapılması gerekenleri, başından sonuna kadar, geometrik şekillerden oluşan simgelerle gösterilir. Her simge, genel olarak, yapılacak bir işi ya da komutu gösterir. Akış şeması, algoritmanın metinsel şekilde değil de aşağıdaki resimde gösterildiği bunun gibi geometrik simgelerle şekilsel şekilde anlatım edilmesidir. Aşağıda görülen simgeler kullanılarak algoritmanın tanımı yapılır. Dolayısıyla akış şeması ile tasarım yapıcak bir programcının bu simgelere yüklenen anlamları bilmesi gerekir.     En üstte verilen oval simgeler algoritmanın başlamasını ve bitişini göstermek için kullanılır. Hemen altında verilen dört simge G/Ç işlemlerinde kullanılır. Soldaki iki tanesi giriş, aşağıda ki iki tanesi de çıkış içindir. Simgelerin anlamlarına da teker teker değinelim.   Başla simgesi : Programın nereden başlayacağını belirtir. Bağımsız bir algoritmada bir tane olmalıdır.   Dur simgesi : Programın nerede sonlanacağını bitireceğini gösterir. Bu simge algoritma arasında birden bire çok fazla yerde kullanılabilir. Yani programın sonlanacağı aniden aşırı yer olabilir. Olabildiğince tek bir tane dur simgesi kullanılmasına çaba edilmelidir.   Giriş simgeleri : Klavye, kart okuyucu bu gibi birimler üstünden program içerisine veri – bilgi aktarmak için kullanılır. Çeşitli giriş simgeleri vardır. Giriş simgeleri içerisine girilen verilerin saklanacağı değişken isimleri yazılır. Böylece, simgeye bakıldığında kaç tane veri girileceği de belirli olur.   Çıkış simgeleri : Ekranda göstermek, yazıcıdan kağıda çıkış almak benzeri işlemlerde kullanılır. Çeşitli çıkış simgeleri vardır. Çıkış simgelerinin üzerine nelerin çıkış birimlerine gönderileceği yazılır.   İşlem simgesi : Dikdörtgen halinde olan işlem simgesinin içerisine yapılacak işlemin ne bulunduğu aleni yazılır. İşlem simgesi en basitinden bir tayin etme işlemi de ya da bir deyim şekilde yazılabiliyorsa uzunca bir bağlantı da olabilir.   Karşılaştırma simgesi : Belirli bir koşula göre türlü işlem yapılacağı süre kullanılır.Yani dallanılacak iki cihet vardır. Karşılaştırma koşulu hangi yöne olacağını belirtir. Karşılaştırma simgesi içerisine şart aleni yazılır ve dallanılacak yönün koşulun hangi mecburiyetinde olabileceği belirtilir.   Döngü simgesi : Belirli işin ve ya bir küme işin aniden çok fazla sayıda yinelenmesi gerektiğinde kullanılır. Döngüdeki çevrim sayısı N kere olabildiği bunun gibi karşılaştırma simgelerinde bulunduğu bunun gibi bir şart ile de belirlenebilir. Döngü simgesi içerisine çevrimle ilgili döngü sayacı , sayaç artımı benzeri değerler aleni yazılır.   Fonksiyon Çağırma : Bu simge daha herşeyden önce yazılmış algoritmaların, o andaki algoritmanın içerisine koyulmadan sadece kullanılması için kullanılır. İşlem simgesinden muhtelif dikdörtgenin sağ ve sol kenarlarında dikey çizgiler olmasıdır. Fonksiyon çağırma simgesinde, çağrılacak fonksiyonun ismi ve parametreleri yazılır.   Dosya Saklama Simgeleri : Elde edilen bilgilerin disk, disket bunun gibi gizleme birimlerinde saklanması ya da daha evvela saklanmış olan bilgilerin okunması için kullanılır.   Akış yönü : Bu simgeler bir işlem bittikten sonra program akışının nereye dallanacağını – yönleneceğini belirtir. Karşılaştırma simgeleri dış işi biten bir adımdan sadece bir yere yönlenme yapılabilir. Ancak bir simgeye birden bire aşırı yerden gelinebilir.   Bağlantı simgeleri : Akış şeması çizimi yapılırken sayfaya sığmazsa çizimin öbür bir yerden devam edilmesi için kullanılır. Birbiriyle bağlantı olacak iki çizginin ucuna bağlantı simgesi koyulur ve simgelerin içerisine etiket yazılır. İki çeşit bağlantı simgesi vardır. Bağlantı tıpkı sayfa içerisinde ise daire olanı, ayrı sayfa ise yönlendirmeli olanı kullanılır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar