Algoritma | Dosyalama Sistemleri…

Algoritma | Dosyalama Sistemleri… Değerli takipçiler, Uzun bir aradan sonra algoritma (c , c++) derslerine yine başlıyoruz, Konumuz ise Dosyalama Sistemleri. Dosyalama sistemlerini, bilgilerin kalıcı olmalarını sağlamak amacıyla, verilerin disk, disket ve kaset benzeri manyetik yüzeylerde saklanarak gerektiğinde kullanabilmesini verici istemler şekilde adlandırılabilir. Diğer bir anlatım ile, genel şekilde birbirleriyle ilişkili verilerin birer kayıt halinde saklandıkları ortam şekilde da tanımlanabilir. Dosyalama sistemlerini iki ana grupta incelemek gerekir. Bunlardan birincisi sırasal erişimli dosyalar, Öteki de direk erişimli dosyalardır. Sırasal Erişimli Dosyalar Sırasal erişimli dosyalarda bilgiler kaydediliş sırasına göre dosya arasında yer alırlar. Yani birbiri ardına kaydedilirler. Dolayısıyla arzulanan bir bilgiye ulaşmak ta gene sırasallık gerektirmektedir. Ulaşılmak arzulanan kayda ilişkin herhangi bir bilgi verilerek dosya baştan itibaren taranmak şekli ile arzulanan bilgiye ulaşmak mümkündür olmaktadır. Bir anlamda, n. bilgiye ulaşmak için n-1 bilginin sırayla ana belleğe taşınarak kontrol edilmesi gerekir. Doğrudan Erişimli Dosyalar Doğrudan erişimli dosyalarda ise girilen bilgiler birer kayıt numarası ile dosya arasında saklanmaktadır. Bu kayıt numaraları bir manada bilgilerin adreslerini tanımlayan sistemler şekilde adlandırılabilir. İstenilen bir kayda ulaşmak için o kayda ilişkin kayıt numarasının girilmesi ile mümkündür olabilmektedir. Bu tür dosyalama sistemleri sırasal erişimli dosyalara göre daha kullanışlıdır. Dosyalama sistemlerinde, öbür işlemlerde uygulanan akış şeması şekillerine ilave şekilde dosyaya bilgi yazdırma ve dosyadan bilgi okuma yöntemleri tanımlanacaktır. Ayrıca öbür işlemlerde uygulanan bazı şekiller dosyalama sisteminde türlü erek içerisinde kullanılabilecektir. sorun dosyanın tanımlanması, dosyanın açılması, dosyanın kapanması, herhangi bir kayda konumlanma benzeri işlemler önceden adlandırılan tayin etme ve işlem türü ile tanımlanabilecektir. Sırasal Erişimli Dosyalara İlişkin Algoritma ve Akış Şemaları Bu kısımda sırasal erişimli dosyalara ilişkin bütün işlemleri içeren algoritma ve akış şemaları verilmiştir. Sırasıyla bu tür dosyalarda kayıt işlemleri, arzulanan kayıtlara ulaşılmasını verici işlemler, arzulanan bir kaydın silinmesi ya da bu kayıtta ki bazı bilgilerin değiştirilmesine yönelik işlemleri içeren algoritma ve akış şemalarının oluşturulması sağlanmıştır. Örnek: Sırasal erişimli bir dosyaya çalışanlara ait ad-soyad, sicil numarası ve maaş bilgilerini kaydeden algoritma ve akış şeması? A1. Başla, A2. Dosyayı Tanımla, A3. A’yı gir {ad-soyad}, A4. S’yi gir {sicil numarası}, A5. M’yi gir {maaş}, A6. A,S ve M’yi dosyaya yaz, A7. Tekrar kayıt yapılacak mı? {E ya da H}, A8. Eğer ‘E’ ise A3. adıma arka dön, A9. Dosyayı kapat ve Dur. Algoritmanın C dilindeki yazılımı: #include #include #include FILE *dosya; int s,m,z; char a[20]; char c; main() { c=’e’; if((dosya=fopen(“bilgi”,”w”))==NULL)exit(1); while(c!=’h’) { printf(“ismi giriniz…”);scanf(“%s”,a);printf(“\n”); printf(“sicil noyu giriniz…”);scanf(“%d”,&s);printf(“\n”); printf(“maasi giriniz…”);scanf(“%d”,&m);printf(“\n”); fprintf(dosya,”%s\n”,a);fprintf(dosya,”%d\n”,s);fprintf(dosya,”%d\n”,m); printf(“tekrar kayit yapilacakmi(e/h)…”);c=getch();printf(“\n”); } fclose(dosya); getch(); }

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar