Ağ Topolojileri Nelerdir?

Ağ Topolojileri Nelerdir? Merhaba arkadaşlar, Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok fazla hızlı bir biçimde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım veren bir bilgi havuzudur. Bu ortamı yapan ve ayakta durmasını verici file teknolojilerinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Dev bir bilgisayar ağı olan internet herkes için vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır.       Bütün mesleklerde bilgisayar kullanılması, şahsi bilgisayarların her eve girmesi, internete ulaşmanın aşırı pratik ve meyilli bir hâle gelmesi istisnasız her bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlı olması anlamına gelmektedir.   Bilgisayar ağlarının bu denli önemli hâle gelmesi ile beraberinde file sistemleri meselesinde bilgi sahibi ve işine hakim teknik elemanlara olan ihtiyaç kaçınılmaz derecede fazladır.   Topoloji, yerleşim türü demektir. Bilgisayar ve yazıcı benzeri file elemanlarının fiziksel(gerçek) ya da mantıksal (sanal) dizilimini gerçekleştirir. Yerel sektör ağlarında bilgi paketler hâlinde iletilir. Bu paketlerin iletimi 3 muhtelif biçimde gerçekleşir.   Unicast: Paketin tek bir kaynak istasyondan, tek bir hedef istasyona gönderilmesidir. Multicast: Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak aniden fazla hedef istasyona gönderilmesidir. Broadcast: Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak ağa dahil olan tüm istasyonlara gönderilmesidir. Buna bilgi iletiĢimi de denir.   Bus (Ortak Yol) Topoloji Ortak yol topolojisinde bütün meslek istasyonlarının üstünde bulunduğu bir hat (omurga) mevcuttur. Bütün istasyonlar hattaki bütün mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide tıpkı anda iki istasyonun bilgi göndermesi durumunda bilgi trafiği karışır. Bunu önlemek için hattın paylaşımını düzenleyen protokoller kullanılmalıdır. Ortak yol topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır, her bir istasyona T-konnektör takılır. ilk ve son istasyona ise sonlandırıcı (terminatör) bağlanarak file sonlandırılır. Bu topoloji file performansı en düşük olan topolojilerden biridir. iki istasyon arası ara ince koaksiyel uygulandığında 185 metre, kalın koaksiyel uygulandığında 500 metredir. iki istasyon arası ara minimum 0,5 m. olmalıdır. Maksimum 30 istasyon kullanılabilir.   Yıldız (Star) Topoloji   Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için bir merkezî birim olmaktadır ve tüm istasyonlar bu merkezî birime bağlanır. Ortak yol topolojisine göre performansı daha yüksektir, güvenilirdir ama daha yüksek bedelli çözümler sunar. Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi herşeyden önce bu merkez birime gelir, buradan amaca yönlendirilir. Ağ trafiğini düzenleme yeteneğine sahip bu merkezî birim, Hub ve ya anahtar (switch) şekilde adlandırılır. Bu topolojiye dayalı bir sistem kurulurken korumasız çift bükümlü UTP (Unshielded Twisted Pair-Korumasız Çift Bükümlü) yada korumalı çift bükümlü STP (Shielded Twisted Pair-Korumalı Çift Bükümlü) kablo kullanılır. istasyonların merkezi birime (Hub) olan uzaklığı azami 100 metredir. Kullanılan file kartına yahut kabloya göre file muhtelif hızlarda çalışabilir. Merkezde bulunan Hub ya da anahtar üstündeki ışıklara bakılarak arızalı olan istasyon bulunabilir. Bir istasyonun arızalanması file trafiğini etkilemez.   Ağaç Topoloji   Hiyerarşik topoloji şekilde da bilinir. Bu file topolojisinde bir merkezi kök düğüm(hiyerarşinin en üst seviyesinde), hiyerarşide bir alt seviyede (ikinci seviye) bir ve ya daha fazla düğüm ile bağlanır. Merkezî düğüm ile ikinci seviyedeki her bir düğüm arasında noktadan noktaya bağlantı vardır. ikinci seviyedeki her bir düğüm de ,bir alt seviyedeki (üçüncü seviye) bir ya da daha fazla düğüm ile bağlı ise merkezî düğüm ile noktadan noktaya bağlantı ile bağlıdır. Hiyerarşide yalnızca en üst seviyedeki merkezî kök düğümün üzerinde öbür bir düğüm yok (Ağaç hiyerarşisi simetriktir.). Ağda bulunan her bir düğüm bir sonraki alt seviyedeki düğümlere bağlayan sabit değişmez bir numaraya sahiptir. Bu numara “dallanma faktörü” şekilde anılacaktır. Ağaç topolojisi de yol topolojisine aynı iletim ortamı kapalı döngüsü olmayan ve dallanan bir kablodur. Ağaç düzeni kablo başı (headend) şekilde isimlendirilen bir noktadan başlar. Bir ya da daha fazla kablo, kablo başından başlar ve her birisi dallara sahip olabilir. Bu dalların, daha karmaşık bir düzene imkân tanımak için ilave dalları olabilir. Yine herhangi bir istasyondan gelen iletim, ortam boyunca yayılır. Diğer bütün istasyonlar nedeniyle alınabilir ve uç noktalarda yoktur edilir.   Ring (Halka) Topoloji   Bu topolojide her istasyon bir halkanın elemanıdır ve halkada dolaşan bilgi tüm istasyonlara ulaşır. Her istasyon halkada dolaşan bilgiyi ve hedef adresi alır. Hedef adres kendi adresi ise kabul eder. Aksi takdirde gelen bilgi işlem dışı kalır. Halkadaki bilgi akışı tek yönlüdür. Yani halkaya dâhil olan bilgisayarlar gelen bilgiyi iletmekle görevlidir. Ancak bu günlerde pek aşırı halka ağı iki kullanmakta ve çift yönlü bilgi akışı elde etmektedir. Herhangi bir sonlandırmaya gerek duyulmaz. En sıkça rastlanan şekilde kullanılan, IBM anlamında oluşturulan token ring topolojisidir. Halka içerisinde dolanan bilginin denetimi amacıyla token (jeton) ismi verilen bir bilgi ağda dolanır. Token hedef bilgisayara ulaştıktan sonra o bilgisayar nedeni ile değiştirilerek yeniden ağa bırakılır. Yani her bir istasyon gelen kablo için alıcı, giden kablo için de gönderici görevi görür. Halka topoloji kullanılarak 4 – 16 Mbps hıza ulaşmak mümkündür.   Mesh Topoloji   Tam örülmüş ağların kıymeti abone sayısının üssü ile orantılıdır, herhangi iki uç grupların iletişimde bulunduğu varsayılarak uygun ve tüm son noktalar eklenerek Reed’sLaw kanunu ile yaklaşık şekilde bulunabilir. Mantıksal bir perspektiften bakılacak olunursa bu yapının durumu, performansı, ağdaki merkezî dağıtıcıların ve öbür cihazların sayısı ile doğru orantılıdır. Ayrıca ağdaki her birim öbür bütün birimler için birer bağlantı gerektirdiğinden Ötürü genelde uygulamada pek fazla kolay bulunmayan bir özelliğe sahiptir. Arama Terimleri: file topolojileri nelerdir

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar