Ağ Oluşturma Modelleri Nelerdir?

Ağ Oluşturma Modelleri Nelerdir? Sevgili Okurlar, Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok fazla hızlı bir biçimde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım verici bir bilgi havuzudur. Bu ortamı yapan ve ayakta durmasını verici ağ teknolojilerinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde her alanda uygulanan ve bilgiye erişim hızını büyük bir oranda arttıran internet, vazgeçilmez dev bir kütüphanedir. Her eve ve her meslek yerine giren internet, bilgisayarların bir ağa bağlaması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bilgisayar ağlarının bu denli önemli bir duruma gelmesi ile beraberinde file sistemleri konusunda bilgi sahibi ve işine hakim teknik elemanlara olan ihtiyaç artmaktadır. AĞ OLUŞTURMA MODELLERİ 1- Veri Haberleşmede Katman Kullanımı Haberleşme ağları karmaşık bir yapıya sahiptir. Ortamın fiziksel şekilde oluşturulması, bu ortam üstünde veri aktarımı için lüzumlu kodlamanın yapılması, paketlerin oluşturulması, paketlerin varış noktasına yönlendirilmesi, veri aktarımı esnasında oluşan tıkanıkların giderilmesi, ağdaki bir hattın ya da birinin bozulması mecburiyetinde seçenek yolların bulunması, paketlerin birleştirilmesi, hataların ayrım edilmesi/ düzeltilmesi, verinin bir uygulama protokolü aracılığı ile kullanıcıya sunulması benzeri pek çok fazla karmaşık işlemin yapılması gerekir. Bunların hepsi haberleşme donanımı üstünde çalışan haberleşme yazılım programları ile gerçekleşir. 2- OSI Modeli OSI müracaat modeli ISO anlamında tanımlanmış ve file uygulamasında kullanılan örnek bir modeldir; her ne kadar pratikte birebir uygulanmasa da, öbür bütün mimariler OSI başvuru modeli baz alınarak açıklanır. Ayrıca anahtar (Switch), HUB, yöneltici (Router), geçityolu (Gateway) bu gibi file cihazlarının fonksiyonu OSI müracaat modeline dayanılarak açıklanır. OSI müracaat modeli, ağdaki bir uç sisteminin ya da mesafe cihazın file üzerinden iletişim yapabilmesi için sahip olması gereken işlevleri tanımlar. Model, 7 katmana ayrılmıştır. Her katman, girişi, çıkışı ve görevi belirli olan modüler yapıya sahiptir. Bir uç sistemde, örneğin internete bağlı PC’de OSI’nin tanımladığı bütün katmanlara ait işlevlere İhtiyaç duyulurken, file cihazları genel şekilde ilk bir kaç katmana ait işlevlere sahiptir. Bir yöneltici (router) ilk 3 katmana, bir anahtar cihazı ise ilk iki katmana ait fonksiyonlara sahiptirler. OSI müracaat modelinde herbir katmana atanan görevler şöyledir: ** Uygulama Katmanı (Application Layer) Kullanıcının çalıştırdığı uygulama programları direkt bu katmanda tanımlıdır. Dosya aktarımı (FTP), elektronik mektuplaşma (e-mektup), file yönetimi (SNMP), internet hizmetlerine erişim programları gibi. ** Sunuş Katmanı (Presentation Layer) Bilginin iletimde kullanılacak olan biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözme, EBCDIC – ASCII dönüşümü ve aksi dönüşümü benzeri işlevlerin yerine getirilmesini kapsar. ** Oturum katmanı (Session Layer) Uç düğümler arasında lüzumlu oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması işlerini kapsar. İletişimin mantıksal sürekliliğinin sağlanması için, iletişimin kopması durumunda bir senknorizasyon noktasından başlayarak iletimin kaldığı yerden devam etmesini sağlar. ** Ulaşım Katmanı (Transport Layer) Bilginin son alıcıda her muhtelif hatadan arındırılmış şekilde elde edilmesini sağlar. Ulaşım katmanın oluşturduğu bilgi bloklarına bölüm (segment) denir. ** Ağ Katmanı (Network Layer) Veri paketlerinin bir uçtan öbür uç ağdaki türlü düğümler (yönlendirici, geçityolu) üzerinden geçirilip yönlendirilerek alıcısına ulaşmasını veren işlevlere sahiptir. Buradaki bilgi bloklarına paket ismi verilir. İnternet’in protokol kümesi olan TCP/IP’de IP protokolu bu katmana ait bir protokoldür. ** Veri Bağı Katmanı (Data Link Layer) Gönderilecek bilginin hatalara bağışık bir yapıda lojik işaretlere dönüştürülmesi, alıcıda hataların sezilmesi, düzeltilemiyorsa doğrusunun elde edilmesi için göndericinin uyarılması benzeri işlevleri vardır. Gönderilen/alınan lojik işaret bloklarına çerçeve (frame) denir. (HDLC,SDLC…) ** Fiziksel Katman (Physical Layer) Verinin fiziksel şekilde hat üstünden aktarılması için lüzumlu işlevleri kapsar. Bu katman için tanımlanan standartlar taşıyıcı işaretin şekli, veren ve müşteri konumundaki uç noktaların elektriksel ve mekanik niteliklerini belirler. Kablo, konnektör standartları bu katmanda yapılır. (UTP,RJ45,RS,232C,V.35…) 3- Eşten Eşe İletişim Eşten – eşe (peer-to-peer) ağlarda ekseriyetle kısıtlı sayıda PC birbirine bağlıdır. Bu bilgisayarlar düzey şekilde aynıdır. Yani içlerinden birisinin ana bilgisayar olarak kullanılması söz konusu değildir. Bir bağlantı aracılığı ile arzulayan kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurar ya da dosya alışverişi yapabilirler. 4- TCP/ IP Modeli Bu modelin temel noktasını ABD Savunma kısmı sebebiyle desteklenerek geliştirilen ARPANET oluşturur. Arpanet’te erek heterojen (telli, telsiz) alt ağların oluşturduğu bir ortamda kesintisiz bir bağlantı oluşturmaktı. Önem verilen bir öbür nokta ise bazı hatların kopması ya da düğmelerin bozulması sonrasında dahi seçenek yolların bulunarak bağlantıların yaşatılmasını sağlamaktı. ** Uygulama katmanı: Ağa erişmek için lüzumlu uygulama protokollerini içerir. ** Ulaşım katmanı: Burada kullanılmak üzere iki uçtan-uca protokol tanımlanmıştır. Bu protokoller: TCP(Transmission Control Protokol) ve UDP’dir.(User Datagram Protokol) ** İnternet katmanı: Bir paket yapısı ve IP( internet Protokol) ismi verilen protokol tanımlar. Paketlerin oluşturulması, yönlendirilmesi, ortamdaki tıkanıklıkların giderilmesi bu protokolün görevidir. ** Düğümden – Ağa Katmanı: Bu katmanın amacı düğüm ile file arasında IP paketlerini gönderecek bir bağlantının kurulmasıdır. 5- Veri Gönderim Süreci **Temel Veri Transferi Temel veri aktarımı TCP’nin internet ortamındaki işlevlerinden biridir. Haberleşen TCP hostlar üstünde bu katmanlar arası segment aktarımı yoluyla haberleşme sağlanır. TCP veri akışını baytları sıralandırıp segment grupları biçiminde iletir. Eğer bir parçalama gerekliliği ortaya çıkmadıysa her segment bir IP paketine konarak iletilir. ***Güvenilirlik TCP, zarara uğramış, bozulmuş, ikilenmiş verinin doğru şekilde iletilmesinden sorumludur. TCP, her bir bayta dizi numarası verir. Daha sonra ilettiği bu baytlara karşılık onay bekler. Eğer belirli aralıklarla beklediği onayları alamazsa onay alamadığı kısımları yeniden hedef hosta iletir. Hedef host dizi numaralarına göre segmentleri sıralarken aynı segment numarasına sahip iki segmentle karşılaşabilir. Her bir segment checksum denilen kontrol bilgilerini içerir. Bu kontrol bilgilerine göre hasara uğramış segmentler anlaşılır ve atılır. Kaynak hosta onay gönderilmezse kaynak hosttaki TCP onay alamadığı segmentleri yeniden gönderir.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar