Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı?

Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı? Merhaba arkadaşlar, Bu makalemizde açık kaynak kodu ile yazılan işletim sistemlerinin yapısına değineceğiz. İşletim sistemi bilgisayarda temel unsurdur. Donanımla kullanıcıyı buluşturan en önemli yazılımdır. Bilişim Teknolojileri Alanını seçen siz sevgili öğrencilerimiz için de işletim sistemleri epey bir önemli bir uğraşı endüstrisi olacaktır. Bilgisayarı kullanmanın biraz ötesine geçmek dilediğiniz süre önünüze işletim sistemi kurulumu ve ayarları çıkar.       Bir işletim sistemini ne kadar kişiselleştirebilirsiniz. Tabii ki işletim sisteminin kendisi anlamında belirlenen bazı sabit ayarları öğrenerek onun izin verdiği ölçüde…   Peki, bir işletim sistemini edinmek için ne kadar nakit ödemeniz gerekir? (Ülkemizde Lisanslı yazılım kullanması pek sıkça rastlanan olmasa da bu bir kanuni sorumluluktur !) Sizce ücretsiz işletim sistemi olur mu? “Olmaz!” ya da “Olsa dahi ne kadar iyi ve kullanım kolaylıklı olur ?” dediğinizi duyar gibiyim. İşte bazı tekel markalar yüzünden bugüne kadar çoğu bilgisayarcının yalnızca ismini duyduğu, duyduğu durumda de bulunmaz saydığı bir işletim sisteminden, Linux’tan bahsediyoruz. Kaynak kodu açık yani serbestçe dağıtılan bu işletim sistemiyle tanışmadıysanız bu modül sizin için çok fazla önemli bir fırsattır. Evet! Bedava dağıtılan işletim sistemi Linux dünyada Windows’un karşısındaki tek rakiptir. Herkes Linux’u ücretsiz alıp üstünde değişiklik yapıp kullanma dalında sahiptir.   AÇIK KAYNAK KODLU İŞLETİM SİSTEMİ YAPISI   İşletim Sistemi İşletim sistemi, bilgisayar donanımının direkt denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama programlarını çalıştırmaktan mesul olan sistem yazılımıdır. İşletim sistemi, tüm öbür yazılımların belleğe, girdi/çıktı aygıtlarına ve kütük sistemine erişimini sağlar. Birden aşırı program tıpkı anda çalışıyorsa, işletim sistemi her programa yeterli sistem kaynağını ayırmaktan ve birbirleri ile çakışmamalarını sağlamaktan da sorumludur.   İşletim sistemlerinde kullanıcı ile bilgisayar donanımı arasında genel şekilde 3 katmandan söz edilebilir. İşletim sisteminin kullanıcıya görünen bölümü kabuk (shell) şekilde nitelendirilir. sorun bir programı çalıştırmak için kullanıcının buyruk vermesi kabuk üstünden gerçekleştirilir. DOS buyruk yorumlayıcısı ya da Pardus için “konsole”, kabuğa Örnek şekilde gösterilebilir. Grafik kullanıcı arayüzü ise kabuk üstünde çalışan bir katman şekilde düşünülebilir. İşletim sisteminin kalbi, yazılımların donanımlar üstünde çalışabilmesini verici katman ise çekirdek (kernel) katmanıdır. Kabuk, çekirdeğin çevresini sararken; donanımlar ile iletişim kurmak ise çekirdeğin işidir. Sistem çağrıları (system calls), kabuk ile çekirdek arasındaki iletişimi verici alt düzey işlevlerdir.   Açık Kaynak Kodlu Yazılım Açık kaynak yazılım (open-source software) ve ya açık kaynak kodlu yazılım, kaynak kodu arzulayan herkese açık olan yazılımlardır. Bu tür yazılımların ayırt edici niteliği kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlamasıdır. Açık kaynak kodlu yazılımlar, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir. Açık kaynak kod dünyası, yeni bir yazılım üretme biçimi, yeni meslek çeşitleri sunmaktadır. Dünyanın her anlamında bilişim uzmanlarınca imece yöntemi ile endüstri standartlarında geliştirilen açık kaynak kod yazılımları, insanlığın müşterek malıdır.   Programcılar yazılımları geliştirirken kullandıkları programlama dilleriyle kaynak dosyaları oluştururlar. Daha sonra derlemeli dillerde (C, C++, Java, Pascal) bu dosyayı derleyerek çalıştırılabilir bir duruma çevirirler. Açık kaynaklı yazılım savunucuları her imal edilen ve dağıtılan programla beraberinde kaynak kodunun da dağıtılmasını savunurlar. Bu sayede geliştirme sırasında ve ilerde yeni sürümlerin ortaya çıkması sırasında daha aşırı sayıda gözün süzgecinden geçmiş daha kaliteli bir yazılım çıktığını düşünürler. En iyi adlandırılan açık kaynak kodlu yazılımlar; Linux, Open Office, GNU, Debian’dır.   Açık kaynaklı yazılımlar, en küçüğünden cep telefonu, saat bunun gibi gömülü sistemlerden, en büyüğünden süper bilgisayarlara, ev kullanıcılarından KOBİ’lere, halk kurumlarından her türden okullara, bütün kurum ve bireylerin kolayca kullanabileceği, gereksinimlere göre basitleştirilebilen, sağlamlaştırılabilen, güçlendirilebilen yazılımlardır. Açık kaynak kod yazılımlar, her alanda çözümler sunarak, kapalı kod yazılımlara karşı tüketiciye tercihler sunmaktadır. Almanya, İspanya, Meksika, Brezilya, Çin, Kore, Hindistan benzeri çok sayıda ülke, halk kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlarının kullanımını benimsemiş ve bilgi toplumu stratejilerin bir parçası yapmışlardır. Avrupa Birliği, UNESCO, Dünya Bankası benzeri kuruluşlar güvenlik ve tasarruf bu gibi gerekçelerle açık kaynak yazılımlarını önermektedir.   Dünya üstündeki hemen her yurt kendi gereksinimlerine göre açık kaynak kodlu bir Linux dağıtımı geliştirmiştir. Türkiye’de TÜBİTAK’ın girişimi ile bu yönde ULUDAĞ: Ulusal Dağıtım Projesi başlatılmış ve bir Linux dağıtımı olan Pardus Ulusal İşletim Sistemi hazırlanmıştır.   GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) Piyasaya sürülen her yazılım, müstahsil Şahıs ya da firmanın haklarını ve kullanıcının haklarını korumaya yönelik bir lisans anlaşması içerir. Bir lisans anlaşması vazifesini yaparken, programın kopyalanması esnasında izlenecek yöntemler, lisans ücreti, destek meselesi, kullanıcının yazılım üstünde ne benzeri hakları bulunduğu konularına açıklık getirmelidir. Serbest yazılım anlaşmaları bünyesinde en popüleri kuşkusuz Genel Kamu Lisansı (GPL, General Public License)’dır.   GPL lisans anlaşması, 1983 yılında Richard Stallman sebebiyle geliştirilmiş, çok fazla akıllıca detaylarla bağlayıcılığı bulunan, teşvik edici, gerek kullanıcı gerekse müstahsil tarafa büyük imkanlar verici bir lisans türüdür. GPL’nin en aşırı üstünde durduğu konu yazılımların kaynak kodu ile yanında dağıtılmasının gerekliliğidir. Üretici şirket yazılımını binary şekilde dağıtsa dahi kaynak kodunu da herkes sebebiyle erişilebilir bir yere bırakmak zorundadır. Kullanıcı, bu kaynak kodu alıp inceleyebilir, üstünde istediği değişikliği yapabilir, kendi projelerinde, yazılımlarında kodun tamamını ya da bir parçasını kullanabilir. Hatta başkasının kod parçasını alıp bir kaç değişiklik yapıp, satarak maddi yatırım da elde edebilir. Ama tek bir şartla, yeni imal edilen program da GPL ile lisanslanmak zorundadır.   GPL, bilhassa programın kaynak kodunun açık olmasının gerekliliğini savunan bir yapıdadır. Temel amaçları, şeffaflık, kullanıcının ne kullandığını bilmesi, yazılımın çok fazla şahıs anlamında hızlıca geliştirilmesi şekilde sayılabilir. GPL, yazılımın ücretlendirilmesi bölgesinde hiç bir fikir beyan etmez. Pek çok fazla lisans anlaşması bedava kategorisine girerken GPL yazılımları bedava olmak durumunda değildir. Üretici şirket ya da kuruluş, yazılımını GPL ile lisanslayıp, dağıtabilir ve karşılığında da bir ücret İlgi edebilir. Bu madde en baştan bu güne sözleşme içerisinde olmasına karşın gariptir ki, GPL yazılımların aşırı büyük bir bölümü ücretsizdir. Genel bir yaklaşım yazılımdan değil, kullanıcıya sunulan destekten nakit kazanılması şeklindedir. Bu niteliği ile GPL, pek aşırı lisanstan ayrılmaktadır.   Örneğin, yazılım ile ilgili teknik destek, öğrenme materyali, geliştirme kursları bunun gibi art planda yürütülen faaliyetler ücretli şekilde kullanıcıya sunulabilir. GPL yazılımların kopyalanmasında piyasada bulunan pek çok fazla yazılımdan muhtelif bir mantık geçerlidir. İsteyen istediği bu gibi istediği medya ile bir GPL yazılımı kopyalayabilir, dağıtabilir, dağıtması için bir üçüncü şahısa devredebilir. Bunda hiç bir kısıtlama var değildir. Eğer yazılıma karşılık şekilde bir ücret İlgi ediyorsa, bu yazılımı kullanan şahıs ücretini ödemekle yükümlüdür. Değilse, herhangi bir yasal yükümlülük altında kalınması söz konusu değildir. Arama Terimleri: açık kaynak kodlu isletim sistemlerunin yapisi

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar