Abap Programlama Dili

Tarihçe :

ABAP, 1980’lerde geliştirilen pek çok uygulama odaklı 4. Nesil dilden biridir. ABAP, başlarda, geniş çaplı şirketlerin kaynak yönetimi finansal planlamalarında kullanacakları iş uygulamaları geliştirmelerine olanak sağlayan SAP / R2 platformu için raporlama diliydi. ABAP aynı zamanda, Almanca’da anlamı “genel rapor hazırlama işlemcisi” olan Allgemeiner Berichts Aufbereitungs Prozessor un kısaltmasıydı, fakat daha sonra Advanced Business Application Programming olarak isimlendirildi. ABAP temel veritabanı seviyesinden yüksek seviyeli bir soyutlama sağlayan mantıksal veritabanı kavramını içeren ilk dillerden biriydi. ABAP proglama dili orijinal olarak geliştiriciler tarafından SAP / R3 platformunu geliştirmek için kullanıldı. SAP müşterileri ABAP’ı, müşterilerin özel raporlar ve arayüzler geliştirebilecekleri SAP uygulamaları geliştirmek için kullanmayı tasarlıyorlardı. Dil programlamacılar için öğrenmesi oldukça kolaydır fakat programlamacı olmayanlar için direkt kullanılabilecek bir araç değildir. ABAP programları oluşturabilmek için ilişkisel veritabanı tasarımı ve tercihen nesne odaklı kavram bilgisini içeren programlama yetenekleri gereklidir. ABAP, SAP 1992 yılında ilk yayımlandığında, istemci-sunucu R/3 sistemi için programlar oluşturmak için yapılandırıldı. 1990 larda gelişen bilgisayar donanımıyla birlikte SAP uygulamaları ve sistemler de ABAP’da yazıldı. 2001 yılına kadar btüm en temel fonksiyonlar ABAP’da yazıldı. 1999 yılında, SAP, R/3 4.6 sürümüyle beraber, ABAP ‘a uzantı olarak ABAP nesnelerini yayımladı. SAP’ın en yeni geliştirme platformu NetWeaver hem ABAP hem Java’yı destekler.

Kullanım Alanları :

ABAP ın en temel kullanım amacı SAP üzerinde müşterinin isteklerine uygun uyarlamanın yapılmasıdır.Yani temel SAP yazılımının üzerine müşterinin istediği herhangi bir eklentinin yapılması gerektiğinde ABAP devreye girer.Bunun dışında ilk ve en çok kullanım amacı ise SAP sistemindeki verilerin istenilen biçimde raporlanarak sunulması,rapor programı yazılmasıdır.Bir rapor programında amaç kullanıcının sisteme girdiği veriler üzerinde işlem yapmaktır.Örneğin : bir çikolata fabrikanız olsun ve işlerinizi takip etmek için SAP kullanıyorsunuz. Belli iki tarih arasında hangi üründen ne kadar sattığınızın raporu için ABAP ile raporlama programları yazılır.

Veri Tipleri :

ABAP dilinde işlem yapmak için veri objelerini kullanılır.Bir veri objesi tanımlanırken “DATA” ile başlar “TYPE ” ile tamamlanır. ABAP da kullanılan temel veri tipleri önceden tanımlanmış veri tipleridir.Doğrudan bu tipler kullanabilindiği gibi, programın ihtiyacına göre yerel yada bütün ABAP sisteminde kullanmak üzere global tipler tanımlanabilinir. Kendi veri türümüzü oluşturabilirz. Veri türlerini kullanarak oluşturduğumuz değişken ve sabitlere de veri nesnesi adı verilir.Önceden tanımlanmış

*I : (integer) Tam sayı veri tipine ait değişkenleri tutar.Uzunluğu 4 bittir.

*F : (float) Ondalıklı sayı veri tipine aittir.Uzunluğu 8 bittir. ,

*P : (packaged number ) ondalıklı sayı veri tipine aittir.Ancak farkı virgülden sonra kaç basamak olacağının programcı tarafından belirlenmesidir.

*N: (numerical character) uzunluğu programcı tarafından belirlenen nümerik karakterleri tanımlamak için kulllanılan veri tipidir.’012345′ i ele alırsak 6 karakter uzunluğunda nümerik karakter türüne sahip bir veri nesnesidir.

*C: (char) harf gibi karakter tipini tanımlar.oluşturulacak olan veri nesnesinin uzunluğu programcı tarafından belirlenmelidir.

*D : (date) tarih veri türüne ait bir değişken tanımlamak için kullanılır.Formatı YYYYMMDD biçimdedir.Yani 14.08.2012 nin ifadesi 20120814 şeklinde olur.

*T : (time) Zaman türüne ait bir tiptir.Formatı HHMMSS biçimindedir.15:19 için 151900 yazarız. 15ABAP - 15253029 ALPER KARATAS

*STRING :Karakter dizisi için bir veri türüdür.Sabit bir uzunluğu yoktur değişkendir. * XSTRING : Bit dizisi tanımlamalarında kullanılır ve değişken uzunlukludur.

Asal Sayı Hesaplama :

REPORT zprime .
DATA : t_no TYPE i,
res TYPE p,
pr_no TYPE p,
tag TYPE i.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1.
PARAMETERS : pr_num TYPE i.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
pr_no = 1.
WHILE pr_no LE pr_num.
t_no = 2.
tag = 0.
WHILE t_no < pr_no.
res = pr_no MOD t_no.
IF res = 0.
WRITE : / pr_no.
WRITE : 'is not PRIME Number ' COLOR 3 INTENSIFIED OFF.
tag = 1.
EXIT.
ENDIF.
t_no = t_no + 1.
ENDWHILE.
IF tag = 0.
WRITE : / pr_no.
WRITE : 'is PRIME Number ' COLOR 6 INTENSIFIED OFF.
ENDIF.
pr_no = pr_no + 1.
ENDWHILE

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar