7319 SGK Teşvik Şartları ve Destek Hesaplama İşlemleri

7319 Sayılı SGK teşviki dalında bu paylaşımımızda teferruatlı bilgi bulabilirsiniz. 25.05.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7319 Sayılı Kanun’la işverenlere yeni 1 sigorta teşvikinden yararlanma hakkı verildi.  Teşvik koşulları ve yararlanma esaslarını düzenleyen 2021/24 Sayılı ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Piyasa Kredi Nema ve ya Kar Payı Desteği konulu çoğunlukla 09.07.2021 tarihinde yayımlandı.

Bu teşvik diğerlerinden muhtelif olacak ve bu teşvikten yararlanılan destek tutarları diğeri teşviklerde bulunduğu bu gibi direk işveren borçlarına mahsup edilmeyecek. Şartları veren işverenlerin yararlanacakları destek tutarı kredi faizinden ya da kar payından düşülecek.

7319 sayılı hukuk ile 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer piyasa kredi nema ya da kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için lüzumlu şartlar, hesaplama hükümleri ve bütün bilgileri bu paylaşımımızda bulabilirsiniz. İşveren şekilde yararlanabileceğiniz Öbür güncel teşviklere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

7319 SGK teşviki koşulları nelerdir ?

4447 Sayılı Kanunun geçici 31’inci madde desteğinden yararlanmak için aranan kurallar şunlardır;

 • Destekten yararlanılacak sigortalının 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe alınma zamanından önceki son üç aylık çağa içerisinde sigortalı çalışmamış ya da isteğe bağlı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu dış olmak üzere kendi adına prim ödememiş olması,
 • İşverenin özel alan işvereni olması,
 • İşverenin 2021/Mart dönemindeki yekün çalışan sayısının 50 şahıs altında olması,
 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında işyerinde çalışanların ortalamasına ilave şekilde işe alınmış olması,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin zamanı arasında Kuruluşa verilmesi,
 • Tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin 12 ay vakit ile düzenli ödenmesi,
 • Son ödeme zamanı geçmiş sigorta primi, damga vergisi, işsizlik sigortası prim borçlarının olmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı tespiti yapılmamış olması gerekmektedir.

7319 SGK teşviki ortalama hesaplaması nasıl yapılacak ?

Yukarıda kurallar kısmında da belirttiğimiz bu gibi teşvik için en önemli şartlardan bir tanesi bu kapsamda işe alınan 1 çalışanın işyerinde 1 önceki takvim yılı çalışan ortalama sayısına ilave şekilde alınması gerekebilir. Hesaplama;

 • Bir önceki takvim döneminde SGK’ya bildirilen total çalışan sayısının, tıpkı döneme bünyesinde SGK’ya bildirilen ay ay sayısına bölünmesi  ile bulunur.
 • Bölünme neticesi bulunan tutarın küsüratlı olması zorunda 0,01-0,49 arasındakiler 0 olarak, 0,50 ila 0,99 bünyesinde ise tama ibla edilecektir. Yani 6,39 çıkarsa 6 olarak, 6,51 çıkarsa ortalamayı yedi şekilde alacaksınız.

Örnek 1: 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer sektör şartlara sahip olan sigortalı (D)’nin, (Y) Limited Şirketine ait işyerinde 1/7/2021 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan 1 önceki takvim yılında işyerinden Kuruluşa yapılan bildirimlerin,
2020/Ocak ayında : 9
2020/Şubat ayında : 9
2020/Mart ayında : 9
2020/Nisan ayında : 9
2020/Mayıs ayında : 6
2020/Haziran ayında: 6
2020/Temmuz ayında: 6
2020/Ağustos ayında : 5
2020/Eylül ayında : 5
2020/Ekim ayında : 5
2020/Kasım ayında : 5
2020/Aralık ayında : 5
olduğu varsayıldığında,
Baz alınan takvim yılındaki yekün sigortalı sayısı: 9+9+9+9+6+6+6+5+5+5+5+5= 79
Ortalama sigortalı sayısı: 79 / 12 =6,58 = yedi olacaktır.

Örnek 2: iki nolu örnekteki işyerinde işe alınan sigortalı (D) ile yanında işyerinde çalışan yekün sigortalı sayısının;
2021/ Temmuz ayında : dokuz sigortalı,
2021/ Ağustos ayında : yedi sigortalı,
2021/ Eylül ayında : sekiz sigortalı,
olduğu varsayıldığında, bu sigortalı ile beraberinde ortalama sigortalı sayısının üstünde bildirim yapılan 2021/Temmuz ve Eylül aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer piyasa destekten yararlanılabilecektir.

7319 SGK teşviki destek hesaplaması nasıl düzenlenmektedir ?

Bu kapsamda olan çalışanlardan dolayı, bu çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince belirlenmiş olan prime esas yatırım alt tutarı esas alınarak hesaplanan ve tümü hukuki süresi içerisinde ödenmiş bulunan sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 5510 sayılı Kanun ve ya Öbür kanunlarla verilen prim teşvik, destek ya da indirimleri düşürüldükten sonrasında kalan bakiye , 2021/24 sayılı SGK genelgesinin  konusu desteğe ilişkili olarak Hazine destekli kefalet paketinin yürürlük zamanından itibaren 30/6/2022 süresine kadar işverenler sebebiyle uygulanan kredilerde kredi nema ya da kar payı bakiyesinden indirilecektir.

Yukarıda genelgede yer piyasa hükmü yorumlayacak olursa;

 • Destek tutarı brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanacak ve çalışanın brütü bunu geçse dahi brüt asgari ücrete kadar olan kısım dikkate alınacak.2021 yılı için üst hudut 3577,50 TL olacak.
 • Bu kapsamda teşvikten yararlanılan sigortalı için işverenin ödemiş bulunduğu miktar kadar nema ya da kar payı desteği sağlanacak.
 • Örnekler aşağıda verilmiştir.

Örnek-1: Destek kapsamına giren (V) Ltd. Şti’de bu destek kapsam gereğinde 1/7/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (Y) için 2021/Temmuz ayında 5510 kanun türünden düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prim ödeme gün sayısının 30, prime esas yatırım tutarının ise 4.000,00 TL bulunduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
– beş Puanlık indirim evveli hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 4.000,00 x %37,5=1.500,00 TL’dir.
– beş Puanlık indirim tutarı = 4.000,00 x %5=200,00 TL’dir.
– beş Puanlık indirim sonrası işverenin ödemesi gereken tutar: 1.300,00 TL olacaktır.
– 4447 geçici 31. Madde destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL
1.341,56 -200,00 = 1.141,56 TL’dir.

Örnek2 : İmalat sektöründe etkinlik belli eden ve destek kapsamına giren (Z) Ltd. Şti’de bu destek kapsam gereğinde 1/8/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (A) için 2021/Ağustos ayında 17103 kanun türünden (4447 /Geçici 19) düzenlenen beyannamede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas yatırım tutarının ise 5.000,00 TL bulunduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
– 17103 Desteği evveli hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 5.000,00 x %37,5=1.875,00 TL’dir.
– 17103 Destek tutarı=5000,00 x %37,5=1.875,00 TL’dir.
– 17103 Destek sonrası işverenin ödemesi gereken tutar:0 TL olacaktır.Bu durumda, bu sigortalı için 2021/Ağustos ayında işveren anlamında ödenmesi gereken prim kalmayacağından, 4447 sayılı Kanunun 31 inci maddesine konu indirim tutarı oluşmayacaktır.

Örnek 3: Destek kapsamına giren (B) Ltd. Şti’de bu destek kapsam gereğinde 1/9/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (C) için 2021/Eylül ayında 6111 kanun türünden (4447 /Geçici 10) düzenlenen beyannamede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas yatırım tutarının ise 4.000,00 TL bulunduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
– 6111 Desteği evveli hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 4.000,00 x %37,5=1.500,00 TL’dir.
– 6111 Destek tutarı= 4.000,00 x %5=200,00 TL’dir.
4.000,00 x %15,5=620,00 TL’dir.
Toplam: 820,00 TL ‘dir.
– 6111 Destek sonrası işverenin ödemesi gereken tutar: 680,00 TL olacaktır.
– 4447 geçici 31. Madde destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL
1.341,56 – 820,00= 521,56 TL’dir.
Bu durumda, 680,00 TL’nin işverence hukuki zamanı içerisinde ödenmesi ve diğeri şartların sağlaması kaydıyla, bu sigortalıdan ötürü 2021/Eylül ayına ilişkili olarak 521,56 TL, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsam gereğinde uygulanan kredilerde kredi nema ya da kar payı bakiyesinden indirilecektir.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar