7256 Sayılı Sgk Teşvik Şartları, Süresi

7256 Sayılı SGK teşvikleri dalında bütün bilgileri bu paylaşımımızda bulabilirsiniz. 17 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile işverenlere yeni ve ciddi oldukça çok teşvik hakkı da verildi. 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna katılan geçici ve ek teşvikler dalında bu paylaşımımızda teferruatlı şekilde bilgi vermeye çalışacağız.

4447/Ek-7.Md teşvikinden yararlanma koşulları nelerdir ?

7256 Sayılı Kanunun beşinci maddesinde yer sektör güncelleme ile 4447 Sayılı Kanunun ek 7’inci maddesine eklenmiş olan bu teşvikten işsizlik maaşı alırken işe alınan çalışanlar yararlanılabilecek. İşsizlik maaşı alanın istihdam teşviki şekilde adlandırılabilecek bu teşvikten yararlanabilmek için;

 • İşe alınacak bireyin işe alındığı tarih itibarıyla aktif şekilde işsizlik ödeneği almaktadır olması,
 • En geç işten çıkış zamanını takip eden 90 gün arasında işe alınmış olması,
 • En az 12 ay boyunca ( istisnai durumlar haricinde) çalıştırılması gerekmektedir.
 • Bu teşvik işverene değil işçiye ödenecektir.

Yukarıdaki şartların sağlanması zorunda karşılanacak teşvik tutarı;

 • Prime esas yatırım alt sınırı üstünden işveren hissesinin tümü kadar olacaktır. Yani brüt asgari ücretin en fazla %20’si kadar destek tutarı verilebilecek.
 • Teşvikten yararlanma zamanı ise sigortalının işe başlama zamanından önceki son işsizlik ödeneğinden yararlanma zamanı kadar olacak. Yani işçi işe girmeden evvelinde iki ay işsizlik ödeneği aldıysa teşvik iki ay vakit ile verilecek.

4447/Geçici 27. madde teşvikinden yararlanma koşulları nelerdir ?

7256 Sayılı Kanunla işverenlere sağlanan en ciddi teşviklerden birisidir. Geçici 27. madde teşvikten yararlanabilmek için sigortalı açısından şu şartların sağlanması gerekmektedir;

 • 01/10/2020 tarihsel nedeni ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen sigortalılar bünyesinde olmaması,
 • 01.01.2019-17.04.2020 tarihleri bünyesinde işveren anlamında 4857/25-II numaralı bendi dış olmak üzere işveren anlamında meslek çıkışının verilmiş olması ya da işyerinde kayıt dışı şekilde çalışmaya devam ediyor olması,
 • Emekli olmaması ya da gelir almıyor olması,
 • 7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde müracaat yapması,
 • Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Bu kapsamda verilecek destek tutarı;

 1. 01/10/2020 tarihsel ve sonra fiilen çalıştırılması kaydı ile işverenlere çalışma süreleri boyunca çalıştıkları her gün için 44,15 TL tutarında destek sağlanacak. Verilen bu destek işverenlerin prim borçlarına mahsup edilecek.
 2. İşe başlatılan lakin  4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsam gereğinde bedava izin verilenlere kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak şartıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesindeki  fesih yapılamayacak süreyi aşmamak kaydıyla, bu vakit içerisinde aylıksız izindeki süreç kadar, işsizlik fonundan her 1 günlük olarak fiili çalışma karşılığında 39,24  TL tutarında destek verilecek. Bu kapsamda olanlar Genel Sağlık Sigortalısı sayılacaklar ve GSS primleri fondan karşılanacak.
 3. Bu kapsamda başvuruları işverenleri nedeniyle kabul edilmeyenlerden; Birlikte yaşadığı hane halkındaki kişilerden emekli aylığı ya da gelir sektör olmaması, Kısa çalışma ödeneği ya da işsizlik ödeneği saha kimse olmaması, Evde herhangi 1 kapsamda sigortalı çalışan olmaması,sosyal yardım almaması kaydı ile hane başı gündelik 34,34 TL ödeme yapılacak.

İşveren açısından bu teşvikte aranan kurallar ise kısa bir şekilde şu şekildedir;

 • İşveren bu teşvikten yararlandığı sigortalı için vakit boyunca başka 1 teşvikten yararlanamayacak.
 • Ayrıca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her 1 sigortalıyı, teşvik zamanı sona erdikten sonrasında destekten yararlandığı ortalama vakit kadar fiilen çalıştırmak durumunda olacaktır.

4447/Geçici 28. madde teşvik kuralları nelerdir ?

Bu kapsamda teşvikten yararlanabilmek için  sigortalı açısından aranan şartlar şu şekildedir;

 • Sigortalının 01/10/2020 tarihsel ve ya sonra verilen aylık prim hizmet belgesi ya da muhtasar ve SGK beyannamesinde yer almaması,
 • Türk vatandaşı olması,
 • Sosyal Güvenlik kurumundan gelir ya da aylık almıyor olması,
 • 2019/Ocak-2020 Nisan dönemleri arasında en az sigortalı bildirilen dönemdeki ortalama sigortalı sayısına ilave şekilde işe alınması ve fiilen çalıştırıldığı vakit boyunca bu ortalama şartlarının sağlanması,
 • 17 Nisan 2020 tarihsel ve ya sonra ilk defa kanun kapsamına alınan ve SGK tescili açılan işyerleri ile tescilli olmasına karşın belirtilen tarihler bünyesinde sigortalısı olmaması kaydı ile bu madde yürürlüğe girdikten sonrasında işe alınmış olması gerekebilir. Bu durumdaki işyerleri için ortalama sayısı “Sıfır-0” şekilde alınacaktır.

İşveren açısından aranan kurallar ise şu şekildedir;

 • Çalıştırdığı vakit boyunca ortalama şartını sağlamaları ve fiilen çalıştırmaları gerekmektedir.
 • Ayrıca tıpkı çağda sigortalı için diğeri SGK teşvikinden yararlanmaması gerekmektedir.

Önemli teşviklerin zamanı uzatıldı

7256 Sayılı hukuk ile bununla beraber işverenler açısından önemli teşvikler arasında yer alan;

 • 6111 ( 4447/10. madde teşviki) yararlanma zamanı 31 Aralık 2023 tarihine,
 • 7103 ( 4447-19. madde teşviki) yararlanma zamanı 31 Aralık 2023 tarihine uzatılmıştır.

başlıklı makalemizden bütün teşviklere, güncel kurallarına ve ortalama hesaplamasına ilişkili olarak ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar