6183 48. Madde Taksitlendirmesi Devam Edenler Yapılandırmadan Yararlanabilir mi ?

Bildiğiniz üzere ödeme vadesi geçmiş Sosyal Güvenlik prim borçları ile vergi borçlarının tekrardan yapılandırılmasına ilişkili olarak yeni hukuki güncelleme geliyor. Yakın sürede yasalaşması beklenen tekrardan yapılandırma yasasında prim ya da vergi borçlarını daha evvelinde 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesi kapsam gereğinde taksitlendirmiş olanların tekrardan yapılandırmadan yararlanıp yararlanamayacakları merak konusu oldu. Lafı fazla uzatmadan SGK işveren prim borçları, 4b Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ve vergi borçlarını 6183 Sayılı hukuk kapsam gereğinde taksitlendirmiş olanların da yeni yapılandırmadan yararlanabileceklerini belirtmek isterim.

Taksitlendirmesi devam edenler yapılandırmadan nasıl yararlanacaklar ?

6183 48. madde taksitlendirmesi devam edenler için Kanunda yer piyasa ilgili güncelleme şu şekilde;

6183 sayılı Kanun ve diğeri hükümler uyarınca tecil edilip de tecil koşullarına uygun şekilde ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, rica etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil kurallarına uygun şekilde ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu biçimde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihsel ile ödeme tarihsel bünyesinde geçen vakit için sırf ilgili kanunda öngörülen nema uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar meselesi için bu Kanun hükümleri uygulanır.

Yukarıda ilgili hükümlerden hareketle;

  • 6183 taksitlendirmesi devam edenler yeni hukuk yürürlüğe girdiğinde başvurmaları şeklinde yapılandırmadan yararlanabilecekler.
  • Borçlular için  6183 taksitlendirme kapsam gereğinde ödediği kısım kadar taksitlendirme hükümleri geçerli olacak.
  • Yapılandırma müracaat tarihsel sebebi ile kalan kısımlar için ise tekrardan yapılandırma hükümleri uygulanacak.
  • Yani kalan borçların gecikme zammı ve faizi silinecek ve borçlar yapılandırma kapsam gereğinde tekrar hesaplanarak taksitlendirilebilecek.
  • Taksitlendirmede gecikme zammı ve faizi silinmediğinden avantajlı olmamaktadır. Taksitlendirme devam ediyorsa kalan borçlar için yine yapılandırma başvurusu yapmanızı öneririz.
  • Vergi borçları yapılandırma başvurusu meselesinde detaylar, müracaat formları ve bütün bilgilere başlıklı yazımızdan,
  • SGK prim borç yapılandırması için izlenecek yol, yapılandırma müracaat formları ve ayrıntılara ise sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar