4857 sayılı İş Kanunu 17. Madde Nedir ?

4857 sayılı meslek kanunu 17. maddesi bilhassa işten çıkış oluşturan işçiler anlamında en aşırı araştırılan konuların başında gelmektedir. İhbar tazminatı ile ilgili olan bu maddenin ne olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve  meslek kanunu 17. madde gerekçesi ve konu meselesinde bütün teferruatları bulabilirsiniz.

4857 sayılı İş kanunu madde 17 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 17. maddesine göre zamanı belirlenmemiş olan 1 sözleşmenin feshinin bundan önce belirlenen sürelerde karşı tarafa bildirilmesi gerekebilir. İş Kanunu 17. madde gereği tanımlanan bu süreler mevzuatımızda ihbar süreleri şekilde tanımlanmaktadır.

4857 Sayılı Kanunun 17. Maddesi tam şekilde şu şekildedir; 

Madde 17: Belirsiz zamanlı meslek sözleşmelerinin feshinden evvelinde durumun diğeri tarafa
bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin Öbür tarafa tamamlandıktan başlayarak
iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin Öbür tarafa
yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğeri tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim tamamlanmasından başlayarak 8 hafta
sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkili olarak ücret tutarında tazminat ödemek
zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek şekli ile meslek sözleşmesini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması yahut bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek
sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına
engel olmamakta. 18 inci maddenin bir. fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci
maddelerinin uygulanma endüstrisi dışında kalan işçilerin meslek sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye
kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim çağının 3 sert tutarında tazminat
ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması bununla beraber dört. fıkra uyarınca tazminat
ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin
hesabında 32 nci maddenin bir. fıkrasında yazılan ücrete ek şekilde işçiye sağlanmış nakit veya
para ile ölçülmesi mümkündür sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur

Yukarıda belirtilen 4857 Sayılı Kanunun 17.maddesi hükmünden hareketle;

  • İşveren ya da işçi belirsiz zamanlı meslek sözleşmesini feshedecekse bunu kanuna göre belirlenen sürelerden evvelinde karşı tarafa yapmalıdır.
  • Belirlenen bu süreler 6 aydan az çalışması olanlar için iki hafta, 6 aydan fazla 1,5 yıldan az çalışması olanlar için dört hafta, 1,5 yıldan üç yıla kadar çalışması olanlar için 6 hafta, üç yıldan fazla çalışması olanlar için ise sekiz haftadır.
  • Bu süreler asgari sürelerdir ve sözleşme ile arttırılabilir.
  • Bu bildirim sürelerine uymayanlar karşı tarafa tazminat ödemesi yapmak mecburiyetindedir. Ödenen bu tazminat ihbar tazminatı şekilde bilinir. başlıklı paylaşımımızdan nasıl hesaplandığı meselesi için bilgi bulabilirsiniz.

İhbar sürelerine uymadan çıkarıldım ne yapmam gerekiyor ?

Eğer işveren sizi üst kısımda belirtilen sürelere uymadan ve herhangi 1 gerekçe bildirmeden işten çıkardıysa uymadığı vakit kadar size tazminat ödemesi zorunludur. İşten çıkış zamanından itibaren en geç 30 gün içerisinde hem ihbar tazminatı hem de diğeri alacakların ödenmesi gerekebilir. 30 günlük olarak vakit arasında ödeme yapılmazsa noter aracılığı ile ödemenizin yapılması için 1 ihtarname gönderin. İhtarnamede belirtilen vakit içerisinde gene ödeme yapılmazsa arabuluculuk bürolarına başvurun.

İhbar sürelerine uymadan işten çıktım, işveren borç çıkardı ne yapmalıyım ?

4857 Sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtilen sürelere uymadan meslek sözleşmesini feshetmeniz zorunda işveren sizden uymadığınız sürenin tazminatını rica etme hakkına sahiptir. Bu halde Kanuna göre yapılacak 1 şey bulunmamaktadır ve çıkartılan bu borcu yani nı ödemesi yapmak zorundasınız.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar