27103 Teşvik Şartları, Sorgulama, Ortalama Hesaplama 2021

27103 teşvik şartları meselesi için bütün detayları paylaşımımızda İşverenlerin ve ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranların 31 Aralık 2023 tarihine kadar işe alacakları çalışanlar için yararlanabilecekleri en önemli sigorta teşviklerinden bir tanesi de 27103 nolu teşviktir. Bu paylaşımımızda 27103 sayılı teşvik nedir, 27103 /4447 teşviği ile ilgili en çok fazla sorulan sorular ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

27103 teşvik nedir ?

2018 yılında 7103 sayılı kanunla işverenlere verilen en önemli sigorta prim teşviklerinden birisidir. Bu teşvikten işverenler ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştıranlar yararlanabilmekte ve en az 12 ay boyunca primin tamamını devlet karşılamakta. 27103 teşvik yararlanma kuralları ve bütün ayrıntılar paylaşımımızın devamındadır.

Sgk teşvik ilave olunacak sayı ne demek ?

Her 1 teşvikte desteğin sağlanabilmesi için belirlenmiş olan 1 ilave personel şartı olmaktadır. İlave olunacak sayı ilgili teşvikin ortalama hesaplaması gereği hesaplanan sayıdır ve teşvikten yararlanılacak devirde bu ortalama şartının sağlanması gerekir. İlave olunacak şahıs de bu ortalamaya ilave şekilde alınan şahıs sayısı şekilde tanımlanabilir.

27103 teşvik 4447 19.madde koşulları 2021

SGK 2018/22 sayılı 4447 19 madde genelgesine göre 27103/4447 sayılı kanun geçici 19.madde teşviğinden yararlanabilmeniz için alt taraftaki 27103 kurallarını sağlamanız gerekiyor.  27103 sayılı teşvikten yararlanma kuralları şu şekildedir;

 • Özel saha işvereni olmanız;
 • Öncelikle 27103 /4447 sayili kanun geçici 19.madde (diğer alan ) teşviği için olmazsa olmamakta Şart işe alacağınız bireyin İŞKUR kayıtlı olması.
 • 4447 sayılı kanun geçici 19.madde müracaat yapacağınız çalışanın bununla beraber işe aldığınız tarihten önceki son üç aylık devirde 10 günden çok aşırı bağkurlu, sigortalı çalışmamış olması gerekiyor.
 • 4447 sayılı kanunun geçici 19 madde desteği kapsam gereğinde işe aldığınız bireyin 1 önceki yıl işyerinde çalışan sayısına ortalama şekilde işe alınmış olması ve aylık prim hizmet belgesini 4447 geçici 19.madde 27103 sayılı kanunla verdiğiniz vakit boyunca da bu ortalama şartlarının sağlanması gerekiyor.
 • Eğer 27103 sayılı kanun sosyal güvenlik kurumu girişi yapılan işletme ilk defa tescilli ise ya da önceki yıl çalışan yok ise 27103 sosyal güvenlik kurumu teşviki kapsam gereğinde işe alınan çalışan işe alındığı tarihsel takip eden üçüncü aydan itibaren 4447 sayılı kanun geçici 19.madde (diğer sektör) teşviğinden yararlanabilir.

27103 teşvik koşulları akrabalar yararlanabilir mi ?

Bu teşvik kapsam gereğinde işe alınan çalışanın işyerinde fiili şekilde çalışıyor olması kaydı ile akrabalık derecelerine bakılmaz. Birinci, iki. ya da üç. derece farketmeksizin 27103 yararlanma kurallarını veren çalışanlar bu teşvikten yararlandırılabilir.

27103 teşvik kaç şahıs faydalanabilir ?

Teşvikten yararlanacak şahıs sayısında 1 sınırlama bulunmamaktadır. Teşvik kurallarını veren herkesi ortalama şartının da sağlaması koşulu ile teşvikten yararlandırabilirsiniz.

27103 teşvik ıslak sınırı nedir ?

Bu teşvikten yararlanmak için ıslak şartı aranmaz. Lakin Şayet işe alınan şahıs 18-15 ıslak arası erkek ise ve ya engelli ya da hanım ise teşvik zamanı 15 ay yerine 18 ay olmakta.

27103 teşvik yeni tescil işyerinde nasıl uygulanır ?

İlk tescil edilen işyerleri ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla bildirim yapılanlar da teşvikten yararlanabilmekte. Bu işyerlerinde önceki yıl çalışan olmaması sebebiyle ortalama sıfır şekilde kabul ediliyor. İlk kere tescil edilen işyerlerinde sigortalılar kuralları sağlasa dahi ilk üç ay bu teşvikten yararlanamamakta. Teşvikten yararlanma ilk üç aydan sonrasında başlamakta.

27103 teşvik tanımlaması nasıl düzenlenmektedir ?

7103 sayılı kanunla sigortalının aylık ve prim hizmet belgesini göndermek istediğinizde “sigortalının 27103 sayılı kanun numarası ile bildirilebilmesi için teşvik tanımlama uygulamasından bildirim dönemini kapsayan tanımının yapılması gerekir”  ya da “işe giriş bildirgesi var. teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama işlemini kullanınız”.uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu kapsamda işe aldığınız çalışanın işe giriş bildirgesini vermek yetmiyor. Bununla birlikte işveren sisteminden teşvik tanımlaması yapmanız gerekiyor.

 • İşveren sisteminden tanımlama işlemi için buradan giriş sağlayabilirsiniz:
 • Giriş yaptıktan sonrasında sırasıyla “İŞVEREN”- “TEŞVİKLER TANIMLAR”- ” ” TEŞVİKTEN YARARLANACAK SİGORTALI TANIMLAMA. menülerini takip ediniz.
 • İşe girişi yapılan sigortalının T.C. numarasını yazarak sorgulama yapın.
 • Son adımda çıkan teşviki seçerek tanımlama işlemini tamamlayabilirsiniz.
 • Eğer yapamadıysanız adım adım ve teferruatlı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

27103 teşvik sorgulaması nasıl organize edilmektedir ?

Teşvikten yararlanma hakkı olan sigortalılar ile teşvikten yararlanma dönemleri ile bitiş sürelerine SGK işveren sisteminden bakabilirsiniz. Sorgulama yapmak için;

 • Öncelikle SGK işveren sistemine buradan giriş yapınız ⇒,
 • Buradan sonrasında sırasıyla İŞVEREN-TEŞVİKLER-4447 GEÇİCİ 19. MADDE TANIMLI SİGORTALILAR LİSTESİ menüsünden sorgulama yapabilirsiniz

27103 teşvik zamanı ne süreç sona eriyor ?

SGK 2018/22 sayılı 27103 teşvik genelgesine göre yararlanma zamanı çalışanın niteliğine göre farklılık gösteriyor.

 • 4447 geçici 19.madde genelgesine göre normal şartlarda 4447 sayılı kanun 27103 teşviğinden yararlanma zamanı 15 aydır.
 • Ancak 27103 teşvik tanımlaması yaptığınız şahıs 18-25 ıslak arası erkekse, engelli ise ya da bayansa 27103 teşvik kanunu teşviğinden yararlanma zamanı 18 aya çıkar.
 • Teşvikten yararlanma zamanı 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

27103 teşvik ortalama hesaplama 2021

4447 19 madde uygulamasından yararlanan çalışanlar için prim ödemek zorunda kalmazsınız. Lakin ilk kere tescil edilen ya da 1 önceki yılda çalışanı olmayan işverenler ilk üç ay primi cebinden öder. İlk üç ay 6111 ya da Öbür teşvik koşullarını veren çalışanınızı diğeri teşviklerden yararlandırabilir, üç. aydan sonra sgk 27103 teşvik kapsamına geçiş sağlayabilirsiniz.

27103 teşvikleri için çalışan sayısı ortalamasının nasıl yapıldığına özetleyecek şekilde bahsedelim. 27103/4447 sayılı kanun için 1 önceki yılın yekün çalışan sayısını 12’ye bölüyorsunuz. Yani diyelim ki 2020 yılında 48 çalışanınız var. Bu halde ortalama çalışan sayısı 48/12=4 olacaktır. Bu halde bu işyerinde 2021 yılında 27103 ilave olunacak sayı esas alınırken dört alınacaktır. dört ve üzeri çalışan olması biçiminde bu teşvikten yararlanılabilecektir.

27103/4447 19.madde kapsam gereğinde işe aldığınız çalışanın teşvikten yararlanabilmesi için kendisi ve 7103 sayılı kanun sosyal güvenlik kurumu teşviği ile bildirilenler haricinde en az dört çalışan olması ve 7103 sayılı kanun sosyal güvenlik kurumu teşvikinden yararlandırdığınız vakit boyunca da bu ortalama şartının sağlanması gerekiyor.

Ortalama hesaplaması biraz baş karıştırıcı bulunur. Bu sebepten hesaplamanın nasıl yapıldığını örneklerle sayfamızda anlattık. İlgili paylaşımımızdan ortalama hesaplamasının nasıl yapıldığı meselesi için bütün ayrıntıları bulabilirsiniz.

İlave istihdam teşviki 2021

İlave istihdam sağlanması biçiminde sağlanan ciddi teşvikler 6111 teşviki ve 27103 teşvikidir. 27103 teşviki dalında üst kısımda detaylı bilgi verilmiştir. 6111 teşvik koşulları ile işveren şekilde yararlanabileceğiniz bütün SGK teşviklerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

6111 teşvik nedir ?

4447 Sayılı Kanun’a dahil olan geçici 10’uncu madde ile işverenlere sağlanan sigorta prim teşviklerindendir. Bu teşvikten yararlanabilmek için;

 • Özel saha işvereni olmak,
 • Geçmiş prim borcu olmamak ve primleri düzenli ödemesi yapmak gerekmektedir.
 • İşe alınan çalışanın daha evvelinde bu teşvikten yararlanmamış olması ve son 6 ay sigortalı çalışmamış olması da sigortalı açısından aranan koşullar arasındadır.

6111’den 27103’e geçiş nasıl yapılıyor ?

İşverenler teşvik kurallarını veren çalışanları için türlü devirde muhtelif teşvikle bildirim yapabilirler. Bunun için teşvikten yararlanma zamanı içerisinde olması ve tabi ki 27103 teşvikten yararlanma şartlarının sağlanıyor olması gerekebilir. Özellikle ilk kere tescil edilen işyerlerinde ilk üç ay 27103 teşviği verilemediğinden işverenler 6111 için koşulları veren çalışanları ilk üç ay bu teşvikten yararlandırabilmekte.

Geçiş işlemi epey bir kolay. SGK işveren sisteminde sigortalının T.C. numarası ile üst kısımda anlatıldığı biçimde teşvik tanımlaması yaptıktan sonrasında bildirgeyi 27103 Sayılı Kanun numarası ile göndermeniz yeterli olacaktır.

27103’ten 6111’e geçiş nasıl organize edilmektedir ?

Yukarıda 6111’den 27103’e geçiş bölümünde anlatılan bütün yasalar burada da geçerlidir. Şartlar sağlanıyorsa ve yararlanma zamanı arasında ise tanımlama yaparak geçiş sağlayabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar