2021 İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar Oldu ?

İş güvenliği uzmanı maaş tutarları meslek güvenlik uzmanının sahip bulunduğu sertifikaya göre ve işin tehlike sınıfına göre farklılık gösterir. Bununla beraber meslek güvenliği uzmanı maaşları bireyin yetkili bulunduğu ve baktığı işletme sayısı, tecrübesi ve türlü faktörlere göre farklılık göstermektedir. Bu paylaşımımızda meslek güvenliği uzmanı kimler olabilir, c sınıfı meslek güvenliği uzmanı nasıl olunur ve güncel meslek güvenliği uzmanlığı maaşları ile alakalı teferruatlı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca  sayfamızdan işyerlerine verilen İSG devlet desteği meselesi için bilgi bulabilirsiniz.

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur ?

İş güvenliği sınavına kimler girebilir ve meslek sağlığı ve güvenliği uzmanı nasıl olunur sorularının cevabı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında detaylı şekilde verilmiştir. İlgili Kanun gereği isg uzmanı olabilmek için;

 • Kanunda belirtilen bölümlerden birisinden mezun olmak ya da meslek sağlığı ve güvenliği kısmı dört yıllık lisans ya da önlisans kısmından mezun olmak gerekmektedir.
 • iş sağlığı ve güvenliği dört yıllık ve iki yıllık bölüm mezunları haricinde Bakanlıkların Müfettiş Kadrosunda çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mezunları, Fizik, Biyoloji ve kimya lisans kısmı mezunları ile Teknikerler İSG uzmanı olabilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için herşeyden önce Kursa gitmeniz gerekmektedir.
 • Kurslar İSG Merkezleri nedeni ile organize edilmektedir. Kursu başarı ile tamamladıktan sonrasında İmtihan açılmasını beklemeniz gerekmektedir.
 • Sınav ilanının ardından isg İmtihan ücretini yatırırsınız ve ilk sınava girersiniz.
 • Sınavda başarılı olmanız zorunda bundan böyle C sınıfı profesyonel şekilde göreve başlayabilirsiniz.

İsg belgesi nasıl alınır ?

Yukarıda belirtildiği benzeri Kursu ve sınavı başarı ile tamamlayanlar C sınıfı sertifika ile göreve başlarlar. Daha sonra B sınıfı sertifika alabilmek için ise;

 • C sınıfı sertifika ile en az üç yıl fiili şekilde çalışmak ve bunu belgelemek,
 • B sınıfı meslek güvenliği eğitimine katılmak ve sonra açılacak sınavda başarılı olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin birisinden mezun olmak gerekmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ve ya meslek güvenliği programında yüksek lisans yapanlar için üç yıllık fiili çalışmış olma şartı aranmaz.
 • Bakanlık ve ilgili Kurumlarında en az 10 yıl müfettiş yardımcılığı yapmış olan kişiler de B sınıfı sertifika sınavında başarılı olmaları biçiminde B sınıfı meslek güvenliği uzmanı olabilmekte.

A sınıfı meslek güvenliği uzmanı nasıl olunur ?

Tehlike sınıfının yüksek olması ve A sınıfı sertifika sahibi kişiler bu meslekte en yüksek maaşı sektör kişilerdir. A sınıfı isg uzmanı olabilmek için;

 • (B) sınıfı sertifika ile en az dört yıl fiili çalışmış olmak ve sonra eğitim ve sınavda başarılı olanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği ya da meslek güvenliği programında doktora yapanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve ya bağlı birimlerinde en az 10 yıl fiili şekilde çalışmış olanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliğinde müfettiş yardımcılığın da geçen vakit de dâhil asgari on sene misyon almış mühendis, mimar yahut teknik kadroda çalışan meslek müfettişleri,
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı bölümlerinde profesyonel yardımcılığı zamanı de dahil olmak üzere asgari on sene aktif şekilde misyon almış mühendislik yahut mimarlık eğitimi verilen fakülte mezunları ve teknik elemanı olan isg uzmanları A sınıfı sertifika alabilir.

İsg uzmanı ne meslek yapar ?

Gelelim meslek güvenliği uzmanının görevlerinin neler olduğuna. İsg uzmanının başlıca görevleri şunlardır;

 • İş güvenliği meselesinde işverene rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak.
 • Çalışma ortamını yapılan işe uygun şekilde güncellenmesi için işverene yazılı rapor sunmak,
 • Personelin eğitimi, bilgilendirilmesi ve İSG Katip sistemine kayıt etmek,
 • İlgili diğeri birimlerle meslek birliği şeklinde olmak.

İş sağlığı ve güvenliği kısmı nedir ?

İş sağlığı ve güvenliği kısmı iki yıllık ön lisans ve lisans olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu bölüm mezunları bununla birlikte 1 sınava girmeden mezun olduklarında isg uzmanı şekilde göreve başlayabilmekte. Bu bölümde yüksek lisans yapanlar B sınıfının çalışabileceği işyerlerinde, doktora yapanlar ise A sınıfının çalışabileceği yerlerde uzmanlık yapabilmekte. Devletin meslek sağlığı ve güvenliğine epey bir ciddiyet vermesi ve bundan sonra az tehlikeli sınıfta yer sektör işyerlerinde dahi bunun mecbur olması hem özelde hem de Kamuda meslek sağlığı ve güvenliği kısmı meslek imkanlarının fazla olmasını oluşturmakta. İş sağlığı ve güvenliği kısmı maaşları ile ilgili paylaşımımızın devamında bilgi verilecektir.

2021 İş sağlığı ve güvenliği maaşları ne kadar oldu ?

Gelelim asıl konumuz olan meslek sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşının ne kadar olduğuna. İsg uzmanlığı için ödenecek isg deneyimli maaşları tutarları insanın sahip bulunduğu sertifika, çalıştığı müşterek sağlık birim merkezi ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı isg uzmanı maaşları ayrı başlıklar altında aşağıda verilmiştir.

C sınıfı meslek güvenliği uzmanı maaşı ne kadar 2021 ?

isg c sınıfı sertifika sahibi uzmanlar en düşük ücreti piyasa bireyler şekilde tanımlanabilir. Lakin C sınıfı meslek güvenliği maaşlarının ne kadar olabileceği tamamıyla bireyin kendisine de bağlıdır. Oldukça çok C sınıfı sertifika sahibi B ve ya A sınıfından daha yüksek ücretler alıyor. Bu kapsamda;

 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde maaşlı şekilde çalışanlara ödenen en düşük meslek sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları 3000-3500 TL arasında olmaktadır.
 • Kendi adına çalışanlar ve müşterek sağlık birimine bağlı olmayanlar için isg maaşları tutarları kendileri vasıtasıyla belirlenmektedir. Bu insanların alacakları isg c sınıfı maaşları sahip bulunduğu işletme portföyüne göre artabilmektedir. Örneğin az tehlikeli sınıfta 50 tane işyerine bakan 1 C sınıfı uzmanı işletme başına ortalama 100 liradan 5000 liraya kadar aylık gelir elde edebilmektedir.
 • Yani Özgür çalışanlarda c sınıfı isg uzmanı maaşları % insanın kendisine bağlıdır.

B sınıfı meslek güvenliği uzmanı maaşı ne kadar 2021 ?

B sınıfı sertifika malikleri C sınıfına göre daha tehlikeli işyerlerinde misyon aldıklarından b sınıfı meslek güvenliği uzmanı maaşı tabi ki C sınıfına göre daha yüksek olabilir. Bu kapsamda alınacak b sınıfı isg uzmanı maaşları alt taraftaki bu gibi olacaktır;

 • Ortak sağlık birimlerine bağlı B sınıfı sertifika ile çalışanların ortalama en düşük maaşları 4500-5500 TL bünyesinde değişmektedir.
 • Kendi adına işletme açan ve işletme portföyü fazla olanların gelirleri kendilerine bağlı olduğundan kapsamdaki işletme ne kadar fazla olursa o kadar yüksek gelir elde ederler. B sınıfı sertifika sahibi olup kendi adına çalışanların aylık gelirleri ortalama 10.000 TL civarında olmaktadır.

A sınıfı meslek güvenliği uzmanı maaşı ne kadar 2021 ?

A sınıfı uzmanlar çok aşırı tehlikeli sınıflarda çalıştıklarından hem işin tehlikesinin yüksek olması hem de bu sertifika sahibi insanların az olması alakayı arttırdığından yüksek maaşlar alabilmektedirler. A sınıfı meslek güvenliği uzmanı maaşları;

 • Ortak sağlık birimlerinde vazife alanlar için ortalama 10.000 civarındadır.
 • Kendi adına işletme açarak Özgür çalışanlarda ise gelir durumu kendi portföylerine bağlı değişebilmektedir. Yani ayda 20 bin lira elde eden da var 100 bin lira da.

Kamuda meslek güvenliği uzmanı ücretleri 2021

Kamuda da İSG uzmanı çalıştırılması zorunludur. Çoğu Halk kurumu her ne kadar dışarıdan bu hizmeti alsa da son senelerde Kamuya KPSS ile isg uzmanı alınmaya başladı. Kamu’da C sınıfı sertifika ile İSG uzmanı kadrosunda çalışanların ortalama kamuda meslek güvenliği uzmanı maaşları teknik kadroda olduklarından 4500-5000 lira civarındadır.

2 yıllık meslek sağlığı ve güvenliği maaşları ne kadar ?

Bildiğiniz benzeri meslek sağlığı ve güvenliği bölgesinde kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla önlisans şekilde meslek sağlığı ve güvenliği kısmı açılmıştır. Bu bölüm çalışanları sertifika almaya gerek kalmadan C sınıfı meslek güvenliği uzmanı şekilde işe başlayabilmektedir. Kısmı tercih edecek olan ya da hali hazırda bu bölümde okuyanlar meslek sağlığı ve güvenliği iki yıllık maaşları konusu için araştırma içerisine girmekteler. üst kısımda C sınıfı kısmında 2021 yılı için belirtilmiş olan meslek sağlığı ve güvenliği maaşı tutarları iki yıllık önlisans bölüm mezunları için de geçerlidir.

İş güvenliği teknikeri maaşları 2021

Teknikerlere ödenecek maaş tutarları çalışılan işletmenin Halk ya da özel piyasa olmasına göre farklılık gösterir. Özelde başlangıç şekilde 2021’de ödenen maaşlar ortalama 3000-3500 TL arasındadır. Kamuda ise teknik sınıfta olduklarından ortalama maaş kademe dereceye göre farklılık gösteriyor olsa da 5500-6000 TL civarındadır.

C sınıfı meslek güvenliği meslek ilanlarına nereden ulaşabilirim ?

İş ilanlarına Kariyer.net benzeri meslek ilan sitelerinden ve ya İşkur aracılığı ile erişebilirsiniz. İş ilan sitelerinde güzel 1 özgeçmiş oluşturmanız ve CV’nizin kaliteli olması gerekebilir. İnanın bu alanda meslek bulabilmek zor değil. İş olanağı yoğun şekilde fazla.

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri 2021

Kamuda misyon alanlar için mesai uygulaması olduğundan çoğunlukta sekiz saat gayret etmekteler. Bunun dışındaki işyerlerinde ise süreler alt taraftaki gibidir;

 • İşyeri az tehlikeli sınıfta ise her çalışan başına aylık 10 dakika,
 • Tehlikeli sınıfta yer sektör işyerlerinde çalışan başına aylık 20 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer piyasa işyerleri için ise işçi başına ayda 30 dakikadır.

Çalışan sayısına göre meslek güvenliği uzmanı sayısı kaç olmalı ?

Yukarıda İSG uzmanının en az eğitim vermesi gereken vakit belirtilmiştir. Buna ilave olarak;

 • 1000 ve üzeri çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin tam süreli en az 1 meslek sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırmaları,
 • Tehlikeli sınıfta yer sektör işyerlerinden 500 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin tam süreli en az bir İSG uzmanı,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlardan çalışan sayısı 250 ve ya üstünde olanlar ise tam süreli en az bir İSG uzmanı görevlendirmek zorundadırlar.

İşverenlere isg uzmanı için ödedikleri paranın 1 tarafını devlet arka ödüyor. İş sağlığı ve güvenliği için ne kadar arka ödeme alacaksınız hesaplamak için  sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş güvenliği uzmanı devlet kadrosu 2021

Bu kadroda her yıl alınacak olan şahıs sayısı Devlet Personel Başkanlığı anlamında yayımlanır. Alınacak şahıs sayısı ÖSYM’ye bildirilir ve KPSS merkezi atamalarda devlete isg kadrosunda alımlar yapılıyor. Devlet personel başkanlığı ve ya ÖSYM resmi sayfaları üstünden bunun takibini yapabilirsiniz.

Lise mezunu meslek güvenliği uzmanı olabilmekte mi ?

Bu alanda en aşırı sorulan soru İdadi mezunu meslek güvenliği uzmanı olabilmekte mı olabilir . İdadi mezunları İSG uzmanı olamaz. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans ve ya lisans bölümleri ile üst kısımda belirtilen lisans bölümlerinden birisinden mezun olmak şartı ile eğitime katılabilir ve sınavda başarılı olmanız biçiminde İSG uzmanı olabilirsiniz.

C sınıfı meslek güvenliği uzmanı nerelerde çalışabilir ?

C sınıfı sertifika sahibi bireyler az tehlikeli işlerde çalıştırılmak koşulu ile;

 • Ortak sağlık birimlerine bağlı şekilde maaşla çalışabilirler.
 • Kamuda İSG uzmanı kadrosunda vazife alabilirler.

İşletme mezunları meslek güvenliği uzmanı olabilmekte mi ?

İşletme mezunu uzmanları ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları İSG uzmanı olamazlar. Fizik, kimya, biyoloji, mimarlık ve mühendislik fakültesi mezunları, meslek sağlığı ve güvenliği iki yıllık ve dört yıllık bölümlerinden mezun olanlar olabilmekte.

İş güvenliği uzmanı yorumları

Eğer hali hazırda bu işi oluşturan biri iseniz aşağıda yorum kısmında mesleğin avantajları, dezavantajları ve görüşlerinizi yazarak bu alanda ilerlemek dileyen arkadaşlarımıza destekçi olabilirsiniz. Bununla beraber hem konu alanında görüşlerinizi hem de merak ettiklerinizi yorum bölümünden sorabilirsiniz.

2022’de meslek sağlığı ve güvenliği maaşları ne kadar olacak ?

Maaşı asgari ücrete endexli şekilde ödenenler için 01 Ocak 2022 zamanından itibaren asgari ücret oranında maaşlar zamlanacaktır. belirlendiğinde güncel maaş tutarlarına bu sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar